Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility היטו - muniexpo

ביתן: 206

היטו

Hito

חברת HITO מציעה פלטפורמה חדשנית משולבת אפליקציה לניהול שליטה ובקרה של תהליכים ופעיליות במחלקות תפעול והשירות ברשויות מקומיות.
המערכת מספקת מענה לאגפי תפעול, שפ"ע, הנדסה, חינוך,בטחון , נכסים ועוד. מאפשרת ניהול יעיל ובמוקר של פעילות הקבלנים ועובדי שטח בהתאם לדרישות הרשות.

 

 

הירשמו לניוזלטר