תכנית הכנס ולוח זמנים

הלו"ז של MUNI EXPO 2021 יעודכן לקראת הכנס

עיר חכמה

תרבות וחינוך

התחדשות עירונית

טרנספורמציה דיגיטלית

בטחון, חירום וסייבר

תחבורת המחר