הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

המציגים: למי מתאימה ההשתתפות?

ישראל

חברות המעניקות שירותים ומוכרות מוצרים וסחורות לרשויות המקומיות, לחברות הכלכליות והתאגידים העירוניים, לתאגידי המים ולמוסדות החינוך והרווחה במגזר העירוני והכפרי. וכמו כן מציגים אשר מעוניינים להיחשף למשלחות הבינלאומיות המגיעות לאירוע מערים רבות בעולם.

חברות בינלאומיות

חברות המעוניינות למכור פרויקטים, מוצרים ושירותים בישראל תוך השתלבות במכרזים ובעבודה עם חברות ישראליות בתחום ועם הרשויות המקומיות.

המציגים: למי מתאימה ההשתתפות?