הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אז מי הם המבקרים?

​ראשי הערים והרשויות, מנכ"לים של הרשויות והתאגידים, מנהלי הכספים, מנמ"רים, גזברים, מהנדסי העיר, אדריכלי העיר, מנהלי מחלקות השפ"ע, קב"טים, מנהלי החינוך הרווחה, התרבות והספורט, מנהלי התברואה המאור והגינון, בכירים בתאגידים העירוניים, חברי מועצות העיר והרשויות, מנהלי הרכש ועוד. לצד אלו מבקרים במקום כלל הפקידות הממשלתית ממשרדי הממשלה השונים האחראים על תחומים אלו ועל העבודה עם הרשויות וכן חברי כנסת רבים, שרים וחברי ממשלה.

אז מי הם המבקרים?